Loading

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Rozwój nowoczesnej restauracji MALAGA w Koluszkach,
której celem jest rozwój lokalnej gospodarki poprzez adaptację i doposażenie restauracji
Malaga w Koluszkach oraz utworzenie jednego nowego miejsca pracy.
została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.